Flere forskellige sagn fortæller om byens navn Lysabild.

De fortæller alle om et æbletræ.

Det ældste af sagnene fortæller, at munke kom sejlende sydfra for at kristne Danmark. Det var ved at gå galt i en storm, men pludselig så de et lys på kysten, som de kunne sejle efter og redde sig i land. 

Munkene var endt på Sydals og deres mirakel var en lysende æbletræ. Lyset og abilgården (æbletræerne) gav navnet til stedet: Lysabild.

Det er baggrunden for at Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard har valget æblet som logo.

Og det tager vi så højtideligt, at der altid er æbler på bordet når vi samles til arrangementer i foreningen.

Allan Tychsen, Lysabild har designet Forsamlingsgaardens  logo.