Vilkår og betingelser for at leje Forsamlingsgaarden

Lejekontrakt Lysabild Forsamlingsgaard

 

Dato:         /       20                                                   Lejekontrakt nr. 

 

Navn: _____________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

Postnr.:____________________________________________________________

By: _______________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________

 

lejer hermed Lysabild Forsamlingsgaard den      /     202      til den        /         202   .

 

Lejemålet omfatter:

Køkken + Krostue + Restaurant + Æ Dørnsk. Pris: 1.800 kr. pr. weekend.             Møder og mindre arrangementer koster 100 kr. pr. time.

Køkken + Krostue + Restaurant + Æ Dørnsk + Sal. Pris: 2.500 kr. pr. weekend.   Møder og arrangementer koster 200 kr. pr. time.

Forsamlingsgaarden kan ikke lejes af personer under 21 år.  Det er lejerens ansvar, at arrangementet overholder de til enhver tid gældende forsamlingsregler (Corona).

Såfremt lejeren ikke er medlem af Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard opkræves 50 kr. i gebyr som dækker et års medlemsskab.
 

Depositum og lejeperiode mv.

BEMÆRK. I perioden 1. januar til 30. maj 2021 opkræves der ikke depositum ved leje af lokalerne.

Depositum på halvdelen af lejen indsættes på foreningens konto når lejekontrakten underskrives af lejeren. Er der tale om et lejemål langt ud i fremtiden skal depositum betales senest tre måneder før lejemålet.

Det resterende beløb skal være indgået på foreningens konto senest otte dage før lejedatoen. Først herefter kan nøgle udleveres.

Ved afbestilling tilbagebetales det indbetalte depositum, dog ikke hvis afbestillingen sker senere end fire uger før lejedato.

Der opkræves ikke depositum for leje i forbindelse med mindre arrangementer, møder og lign. Ved sådanne arrangementer fremsender foreningen efterfølgende en almindelig opkrævning.

I lejen er inkluderet: brug af køkken, toiletter, el, gas, varme, og brug af service og bestik mv.

Ønsker man at anvende Forsamlingsgaardens fadølsanlæg koster det 300 kr. for en lejeperiode incl. kulsyre og rensevæske mv. I fadølsanlægget må kun anvendes fustager fra Fuglsang Bryggeri. Fustager bestilles og afregnes via Forsamlingsgaarden, som også sørger for efterfølgende rengøring af fadølsanlægget.

Priser på fustager mv. er (2021):

Fuglsang pilsnerøl 25 ltr. 750 kr. Fuglsang Classic Bird 25 ltr. 800 kr. Fuglsang Ale Blue Bird 25 ltr. 800 kr. Fuglsang Hvede Fadøl 25 ltr. 1.000 kr. Engangsbægre 2 kr. pr. stk. 

Leje i weekenden kan starte fredag kl. 18.00 eller efter aftale hvor man kan foretage bordopdækning mv. Det skal accepteres, at der kan være anden aktivitet i Skænkestuen indtil kl. 22.00.

Det lejede skal afleveres senest søndag kl. 16.00 med mindre andet aftales.

Lejes Forsamlingsgaarden på hverdage starter lejemålet dagen før festdagen kl. 18.00 og slutter dagen efter festen kl. 16.00 med mindre andet aftales.

Nøgle udleveres/afleveres efter aftale med Lone Brink, Lysabildgade 26 – telefon 51 23 72 58 - e-mail: psb@paradis.dk

Ansvar

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum.

Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse. Konstateres der manglende rengøring ved lejemålets ophør, beregnes en timepris på 200 kr., såfremt Forsamlingsgaarden skal foretage den endelige rengøring.
 

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser herunder evt. lejlighedsbevilling og codaafgifter i forbindelse med offentlige arrangementer. Vi gør opmærksom på brandmyndighedernes anvisninger og henviser i øvrigt til overholdelse af betingelserne på det officielle opslag i forsamlingshuset.
 

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster.
 

Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes anvisning.

Værdigenstande og forsikring

Forsamlingsgaarden har ikke forsikring, der dækker evt. tyveri af og hærværk på værdigenstande, som opbevares af udlejer i huset under udlejningen.

Rygning

Der må ikke ryges inden døre. Ved hoveddøren er der opsat askebæger, som man bedes benytte.

Naboer

Vi skal henstille til lejeren at der tages hensyn til Forsamlingsgaardens naboer i forhold til høj musik efter kl. 22.00.

Affaldshåndtering

Alt affald skal være fjernet fra lokalerne ved lejemålets ophør. Ved bagdøren er placeret affaldscontainer, hvori alt køkkenaffald deponeres.

Lejeren skal selv fjerne brugte flasker og dåser og emballage mv. som ikke må ikke kommes i containeren.  Smid venligst ikke tyggegummi indendørs. Smid ikke ris indendørs.

Rengøring

Rengøring sker efter et udleveret tjekskema. Ønsker man at betale sig fra al rengøring koster det 1.000 kr. og 1.500 kr. hvis salen indgår i lejemålet. Delvis rengøring koster 200 kr. pr. time.

Køkkenet skal rengøres inden aflevering. Dette omfatter rengøring af ovn, komfur, borde og overflader. Gulv fejes og vaskes.

Alt det benyttede som f.eks. gryder, pander, skåle, fade, service og bestik vaskes op og stilles på plads iht. de opsatte anvisninger. Opvaskemaskinen tømmes.

Borde aftørres. Borde og stole samles og sættes på plads langs væggene. Gulvene fejes i alle lokaler og om nødvendigt vaskes. Toiletterne rengøres, gulvet vaskes, og brugte papirhåndklæder mv. fjernes.

Støvsuger, fejekost og spande mv. forefindes i rengøringsrummet, hvor man også kan finde sæbe og toiletpapir og papirhåndklæder osv. Alt rengøringsmateriel sættes på plads i dette rum efter brug.

Aflevering

Er der ting som er gået i stykker, skal dette oplyses af lejer og erstatning aftales med udlejer.

Husk selv at medbringe sorte affaldssække, og emballage til madrester.

Betaling

I forbindelse med denne lejekontrakt skal:

Depositum og kontingent, kr. ______________ indbetales senest den           /      20

Restbeløb,   kr. ______________ indbtales senest den             /      20

 

på Forsamlingsgaardens konto i Sydbank: 7045-1488830 eller på mobilepay nr. 26 21 87

HUSK ved indbetaling at angive denne lejekontrakts nummer, sådan at vi kan se at indbetalingen kommer fra dig.

Vi håber at I får et godt arrangement.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Lysabild Forsamlingsgaard.

 

 

 

________________________________          ___________________________________

       Underskrift, lejer                                                      Underskrift, Forsamlingsgaarden