Formandens beretning 2020

 

Denne beretning bliver forholdsvis kort. Foreningen har jo kun eksisteret i godt fire måneder.

I den nyvalgte bestyrelse var vi spændte på opbakning til ideerne om at videreføre kroen som et kommende forsamlings- og kulturcenter for Sydals, baseret på frivillighed, lokalt engagement og folkeeje.

Det var en fornøjelse at opleve opbakningen til initiativet. I løbet af ganske kort tid fik vi 130 betalende medlemmer, ligesom 275 personer fra nær og fjern følger foreningen på en nyetableret Facebook-gruppe.

For at vise, at der fortsat var liv i huset efter kroens lukning i november, startede vi med at have åbent hus for medlemmerne nogle timer hver fredag eftermiddag.

Her kunne man mødes til en kop kaffe eller en øl og få en snak med naboen og andre fra Lysabild og omegn. I december inviterede vi til julestue med sønderjysk hygge, gløgg og æbleskiver mv. Aktiviteten var dog begrænset af at man på dette tidspunkt kun måtte forsamles 10 personer på offentlige steder.

Trods tidernes ugunst planlagde bestyrelsen et spændende forårsprogram med møder for frivillige og foreninger, teaterforestilling om genforeningen, foredrag, tarteletfestival, stand up aften og snapsesmagning mv.

Da forsamlingsforbuddet blev yderligere skærpet, måtte vi desværre udsætte alle disse arrangementer.

Forsamlingsforbuddet er et stort problem for foreningen. Tanken med foreningen er også, at vi her og nu skal skabe indtægter som kan hjælpe bygningens ejer gennem en svær periode. Foreningens overskud går til at dække forskellige faste omkostninger i forbindelse med bygningen, f.eks. lys, vand og varme. I de første tre måneder af foreningens levetid har vi således hjulpet med ca. 6.000 kr. til faste ejendomsudgifter. Modydelsen er, at foreningen kan bruge bygningen.

Og det skal ikke være en hemmelighed at ejeren har en rigtig hård tid med at dække alle de omkostninger der fortsat er i en bygning uden indtægt.

Ikke alene medlemmerne støtter foreningen. Kommunens udvalg for kultur, idræt, handel og turisme har støttet os med 7.000 kr.  til to arrangementer, dels en stand up aften, dels et foredrag med piloten Stefan Rasmussen, som blev verdensberømt da han nødlandede en SAS-fly i Sverige.

Vi har også fået 10.000 kr. i støtte fra Social- og Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune til etablering af en ugentlig spisning for pensionister i Forsamlingsgaarden.

Vi er også ved at etablere et samarbejde med Sønderborghus og Bittens Bank i Tandslet omkring en koncert til efteråret støttet af Statens Kunstfond.

De planlagte arrangementer og aktiviteter er ikke aflyst. De er blot udsat til bedre tider.

Bestyrelsen har masser af ideer og lyst til at gå i gang. Men vi må ikke lukke dørene op! Det er en mærkelig situation.

Trods tiderne har bestyrelsen besluttet at arbejde for at købe bygningen, således at forsamlingsgaarden bliver folkeejet. Målet er, at bygningen købes kontant og uden gæld.

Første fase i denne proces er en aftale om forkøbsret som bestyrelsen har indgået med ejeren. I det kommende år har foreningen forkøbsret til bygningen og det til en attraktiv pris. Der skal skaffes ca. 600.000 kr. til køb af bygningen, incl. inventar, salgsomkostninger, skøde og advokat mv.

Bestyrelsen er gået i gang med at søge fonde om midler til købet af bygningen.

Som privatperson er man også velkommen til at støtte indsamlingen. Intet beløb er for stort, intet beløb er for lille. Senere vil vi gå fra dør til dør for at sælge folkeaktier á 500 kr.

Vi opsætter et stort barometer på forsamlingsgaardens gavl. Her kan alle fremover følge hvor mange midler vi har indsamlet.

Tilbage i denne korte beretning er kun at sige, at vi glæder os til at kunne åbne dørene og fremover byde jer alle velkomne til mange, gode og festlige timer i Lysabild Forsamlingsgaard.

Lysabild, marts 2020  Henrik Ingemann